Vila for rent in Ibiza (Spain)

EXNOVO Law team assisted a private Polish investment company with all legal aspects of the acquisition of a Vila in the island of Ibiza: negotiation of the deed of acquisition with the seller’s legal team, banking and insurance requirements, drafting the purchase contract, assisting to closing in Ibiza. The Vila benefits from a touristic permit to operate as touristic establishment: EXNOVO took care of all requirements for the permit transfer to the new owner, and negotiated the new rental contract with the Vila operator.

Firma prawnicza EXNOVO wsparła prywatną firmę z Polski w zakresie obsługi prawnej transakcji zakupu domu na Ibizie: negocjacja umowy sprzedaży z zespołem prawników Sprzedającego, ustalenia warunków finansowania i ubezpieczenia, przygotowanie projektu umowy sprzedaży oraz udział w zawarciu transakcji na Ibizie. Zakupiony dom posiada zezwolenie na wynajem wakacyjny i EXNOVO przeprowadził proces przeniesienia zezwolenia na nowego właściciela oraz wynegocjował umowę z firma zajmującą się wynajmem domów wakacyjnych.

Prywatna Polska Firma Inwestycyjna - CEO

Back to Projects