Vila pour logement touristique sur Ibiza (Espagne)

L’équipe EXNOVO Law a conseillé un investisseur polonais privée avec tous les aspects juridiques de l’acquisition d’une villa sur l’île d’Ibiza: la négociation de l’acquisition de l’acte d’achat avec l’équipe juridique du vendeur, les exigences bancaires et le contrat d’assurance. La Villa dispose d’une licence pour fonctionner comme hébergement touristique: EXNOVO a pris soin de toutes les exigences pour le transfert de la licence au nouveau propriétaire, et a négocié le nouveau bail avec l’opérateur de Villa.

Firma prawnicza EXNOVO wsparła prywatną firmę z Polski w zakresie obsługi prawnej transakcji zakupu domu na Ibizie: negocjacja umowy sprzedaży z zespołem prawników Sprzedającego, ustalenia warunków finansowania i ubezpieczenia, przygotowanie projektu umowy sprzedaży oraz udział w zawarciu transakcji na Ibizie. Zakupiony dom posiada zezwolenie na wynajem wakacyjny i EXNOVO przeprowadził proces przeniesienia zezwolenia na nowego właściciela oraz wynegocjował umowę z firma zajmującą się wynajmem domów wakacyjnych.

Prywatna Polska Firma Inwestycyjna - CEO

Retour aux projets