Villa para alquiler en Ibiza (España)

El equipo de EXNOVO Law asesoró a un inversor polaco particular con todos los aspectos legales de la adquisición de una Villa en la isla de Ibiza: negociación de la escritura de adquisición con el equipo legal del vendedor, requisitos bancarios y de seguros, redacción del contrato de compra. La Villa dispone de una licencia para operar como establecimiento turístico: EXNOVO se encargó de todos los requisitos para la cesión de la licencia al nuevo propietario, y negoció el nuevo contrato de alquiler con el operador de Villa.

Firma prawnicza EXNOVO wsparła prywatną firmę z Polski w zakresie obsługi prawnej transakcji zakupu domu na Ibizie: negocjacja umowy sprzedaży z zespołem prawników Sprzedającego, ustalenia warunków finansowania i ubezpieczenia, przygotowanie projektu umowy sprzedaży oraz udział w zawarciu transakcji na Ibizie. Zakupiony dom posiada zezwolenie na wynajem wakacyjny i EXNOVO przeprowadził proces przeniesienia zezwolenia na nowego właściciela oraz wynegocjował umowę z firma zajmującą się wynajmem domów wakacyjnych.

CEO - Prywatna Polska Firma Inwestycyjna

Volver a proyectos